Kinderopvangtoeslag

Deze informatie is gebaseerd op de informatie van de belastingdienst. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

U en uw partner werken of volgen een opleiding of een traject naar werk?

Daardoor kunt u niet alle dagen zelf voor uw kind zorgen. U komt daardoor in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

U hoeft niet per se een vaste baan te hebben

Het gaat erom dat u werkt. Dus ook als zzp’er, freelancer of artiest komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Of als u een onderneming hebt of meewerkt in de zaak van uw partner.

LRK nummer

De gemeente checkt of de opvang goed en veilig is. Goedgekeurde opvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en heeft een LRK-nummer. Zonder dit nummer kunt u geen toeslag aanvragen.
LRK-nummer Kinderopvang Plezier: 1150 99 724

Maximaal 230 uur per maand per kind

Per kind krijgt u voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag. Kijk wat uw situatie is en voor hoeveel uur u per maand kinderopvangtoeslag kunt krijgen.

Maximumuurtarief
De kinderopvang is vrij om een uurtarief vast te stellen. De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tot een maximaal te vergoeden uurtarief. Het maximumuurtarief voor 2023 voor de BSO is €7,85 per uur.

Meer kinderen naar de opvang

Hebt u meer kinderen die naar de opvang gaan? Dan krijgt u voor het kind met de meeste opvanguren de laagste vergoeding. Dit kind noemen we het 1e kind. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn.
Is het aantal opvanguren gelijk, dan is het kind met de hoogste opvangkosten het 1e kind. Deze kosten staan op de rekeningen die u van uw kinderopvang krijgt. Zijn het aantal opvanguren en de opvangkosten voor uw kinderen gelijk? Dan bepalen wij wie het 1e kind is.

Voor hoeveel uur kan ik maximaal kinderopvangtoeslag krijgen?

Het aantal uren dat u vergoed krijgt, hangt af van het aantal maanden waarin de ouder of partner betaalde arbeid heeft verricht. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal gewerkte maanden van de minst werkende ouder.

Per kalendermaand waarin de ouder of partner heeft gewerkt kunt u maximaal aanspraak maken op 230 uur kinderopvangtoeslag. Als u 12 maanden heeft gewerkt, dan ontvangt u voor maximaal 2.760 uur (=12 x 230 uur) kinderopvangtoeslag.

Stopt u met werken?

Werkt u in loondienst en stopt u in 2023 met werken of wordt u gedeeltelijk werkloos? Of stopt u met uw onderneming? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U moet daarbij uitgaan van het aantal contracturen dat u werkte in de maand voordat u stopte of minder uren bent gaan werken. Deze 3 maanden gaan in op de 1e dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.
U hebt dan na deze 3 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Hebt u minder opvanguren afgenomen dan het aantal uren waar u (gerekend over het hele jaar) recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 3 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten als de kinderopvanguren waar u recht op hebt, op zijn. U moet de toeslag in ieder geval eind december stopzetten.

Proefberekening

Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen? Maak dan een proefberekening.