Over ons

Hier zie je de twee eigenaren van de opvang. Lees hier meer over ons. Eigenaren Kinderopvang Plezier. In 2009 heeft Sara van Rekum (eigenaresse), Kinderopvang Plezier opgezet om in Houten kleinschalige buitenschoolse opvang te realiseren. Later heeft Peter van Rekum (mede-eigenaar) zich omgeschoold en sindsdien zetten zij zich samen, met een heel enthousiast team in, om de hoogste kwaliteit kinderopvang aan te bieden. Dit power-koppel is trots dat zij na ruim 12,5 jaar nog steeds kleinschalige opvang aanbieden. “Onze persoonlijke benadering en de kleine hechte groepen bieden kinderen en ouders een hele fijne plek. De rust op de opvang en de groepen is voor veel ouders, die een rondleiding ontvangen, duidelijk voelbaar. De GGD is elk jaar weer vol lof over ons rijke pedagogische klimaat. Ook zijn de kinderen van groep 7 en 8 kinderen goed vertegenwoordigd. Doorgaans blijven zij tot de laatste zomervakantie van groep 8. Dan gaan zij met elkaar op kamp. Voor veel kinderen is dat het hoogtepunt van hun “plezier-carrière”. Later zien wij ze nog vaak eens terug voor hun maatschappelijke stage (voortgezet onderwijs) of komen ze bij ons werken in de vorm van groepshulp.”

Passie voor kinderen: liefde en toewijding

“Onze pedagogisch medewerkers brengen niet alleen hun vakkennis, maar ook hun liefde en toewijding mee. Ze creëren een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen, waardoor kinderen zich vrij voelen om zichzelf te zijn. Het gevoel van veiligheid en acceptatie dat hieruit voortkomt, is van grote waarde voor de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen. Passie is het kloppende hart van Kinderopvang Plezier. Het is wat kinderen inspireert, wat hen aanmoedigt om te verkennen en te groeien, en wat hen een veilige haven biedt.”

Goed werkgeverschap: investeren in de toekomst van kinderen

“Goed werkgeverschap begint met het waarderen en respecteren van het personeel. Het erkennen van hun inzet, professionaliteit en toewijding is van essentieel belang. Tevreden medewerkers zijn beter in staat om hoogwaardige zorg te bieden aan de kinderen en draagt bij aan de stabiliteit van Kinderopvang Plezier. Het investeren in pedagogisch medewerkers, zowel in hun professionele ontwikkeling als in hun welzijn, is ook een investering in de toekomst van de kinderen. Het is een win-winsituatie voor zowel onze medewerkers als onze kinderen.”

Een ervaring rijker: dat gun je elk kind

“De ervaring van buitenschoolse opvang bij Kinderopvang Plezier is voor veel kinderen en ouders van onschatbare waarde. Het is een periode van de dag waarin kinderen de kans krijgen om te spelen, te leren en nieuwe vrienden te maken in een veilige en stimulerende omgeving. Kinderen leren omgaan met leeftijdsgenoten, leren samenwerken en ontwikkelen vriendschappen. Deze sociale vaardigheden zijn belangrijk en dragen bij aan hun persoonlijke groei. Ze hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan gevarieerde activiteiten, van kunst en ambachten tot sport en spel. Deze diversiteit helpt kinderen hun interesses te ontdekken en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen terwijl ze plezier hebben.”

Lees hier meer over ons pedagogisch beleid.

“Kinderopvang Plezier ziet, ervaart en denkt mee. Jullie maken echt verschil!”

Noortje – moeder van Eva en Pleun

Rondleiding aanvragen