Buitenspelen

Klimmen, rennen, glijden, balanceren en balspellen: het zijn ervaringen die kinderen sterk en handig maken én zelfvertrouwen geven. Deze ervaringen doen kinderen veel gemakkelijker buiten op dan binnen. Buitenspelen is bij uitstek een gelegenheid waar kinderen volgens eigen initiatief kunnen spelen. Onze pedagogisch medewerkers scheppen hier goede voorwaarden voor. Zij zorgen dat kinderen veilig, prettig en gevarieerd buiten kunnen spelen.

Spelen in de zandbak, klimmen in bomen, fantasiespellen, Vies & Lekkertje, Trefbal, Tafelen, Voetballen en Basketballen; het is een greep uit ons dagelijkse aanbod. Naast ons eigen schaduwrijke plein kunnen wij, in samenwerking met de Berg & Boschschool, elke middag ook op hun schoolplein spelen (zie foto). Om de hoek ligt voetbalvereniging Delta Sports waar wij regelmatig met groep 7 en 8 een balletje trappen.

In Houten zijn wij bekend met vele speeltuinen die wij regelmatig met de kinderen bezoeken. Maar ook het Houtense Speelbos en het Strandje zijn favoriete plekjes om ons na schooltijd te vermaken. Kortom, volop avontuur.

klim toestel waar kinderen buitenspelen

Risicovol spelen

Kinderopvang Plezier vindt risicovol spelen essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Bij risicovol spelen gaan kinderen aan de slag met spannende, uitdagende en avontuurlijke activiteiten, waarbij een risico bestaat op een (kleine) schaaf of blauwe plek. Hierdoor testen en verleggen kinderen hun grenzen door nieuwe activiteiten uit te proberen en hun angsten te overwinnen. De opwinding, spanning en trots die kinderen ervaren tijdens het ontdekken en opzoeken van hun grenzen maakt dat kinderen risicovol spelen heel leuk vinden.

Internationaal wetenschappelijk onderzoek toont aan dat risicovol spelen goed is voor de ontwikkeling van kinderen. De belangrijkste resultaten samengevat:

  • Door het ervaren van risicovolle situaties tijdens risicovol spelen, ontwikkelen kinderen risicocompetenties: ze leren risico’s inschatten en ontwikkelen cognitieve vaardigheden om de juiste afwegingen te maken wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw voordoet.
  • Het nemen van risico’s is een onderdeel van de ‘gereedschapskist’ voor effectief leren. Risicovol spelen ontwikkelt een positieve houding van ‘ik kan het’ en daarmee gaat een kind uitdagingen meer zien als iets om van te genieten dan om te vermijden. Dit vergroot onafhankelijkheid en zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn voor hun doorzettingsvermogen als ze geconfronteerd worden met uitdagingen.
  • Risicovol spelen heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen staan sterker in hun schoenen en kunnen beter conflicten oplossen en emoties herkennen van speelmaatjes.
  • Bewegingen die veel voorkomen bij risicovol spelen, zoals slingeren, klimmen, rollen, hangen en glijden, zijn niet alleen leuk voor kinderen, maar ook van essentieel belang voor hun motorische vaardigheden, balans, coördinatie, en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat niet doen zijn vaker onhandig, voelen zich ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een slechte balans en bewegingsangst.

“Wat zijn jullie liefdevol en waarderend naar onze kinderen! Zo mooi hoe jullie hun sterke kanten zien en benoemen.”

Ineke – moeder van K. en J.

Scroll naar boven