Dagindeling

Twee meisjes zijn aan het knutselen bij Kinderopvang Plezier. Dit is onderdeel van onze dagindeling.

Onze dagelijkse dagindeling kenmerkt zich aan twaalf vaste elementen. Met die elementen houden de pedagogisch medewerkers rekening bij de invulling van het programma. Zij houden in de gaten of alles voldoende aan bod komt.

Halen uit school

Het ophalen uit school markeert de overgang van school naar Kinderopvang Plezier. Daarom alleen al is het een belangrijk moment voor kinderen. Met name voor jonge kinderen is dit erg belangrijk. Het goede verloop ervan bepaalt of het kind zich prettig voelt als hij of zij aan de middag bij Kinderopvang Plezier begint. Tijdens het ophalen zorgt de pedagogisch medewerker voor veiligheid en geborgenheid door de volgende punten: 

  • de pedagogisch medewerker staat op een vaste plaats op het plein; 
  • het kind kan de pedagogisch medewerker makkelijk herkennen; 
  • waar mogelijk praat de pedagogisch medewerker even met de leerkracht; 
  • de pedagogisch medewerker verwelkomt ieder kind persoonlijk; 
  • Tijdens de fietsrit naar de opvang is er individuele aandacht voor het kind.

Kinderen van groep 1 en 2 mogen mee in de bakfiets. Wanneer het kind 7 jaar of ouder is, wordt verwacht dat hij of zij onder begeleiding van de pedagogisch medewerker meefietst naar Kinderopvang Plezier. Kinderen van 9 jaar of ouder komen uit school op eigen gelegenheid naar Kinderopvang Plezier.

Binnenkomst

Na school willen kinderen vaak even uitpuffen of afreageren na een hele dag school. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen aandacht krijgen voor hun verhaal en zich gezien voelen.

Drinken en eten

Als alle kinderen binnen zijn, verzorgt de pedagogisch medewerker het eten en drinken. Voor het bevorderen van onderlinge gesprekken hebben wij bewust gekozen voor kleine groepen en mogen kinderen zelf kiezen waar ze aan tafel gaan zitten. Tijdens het tafelmoment is er ruimte voor het delen van verhalen en stemt de pedagogisch medewerker de middag samen met de kinderen af.
​​​​​​​In de namiddag is weer een tafelmoment.

Vrij spelen en buiten spelen

De pedagogisch medewerker maakt elke dag in het programma voldoende tijd voor het vrij spelen. Vaak is daarvoor gelegenheid na het eten en drinken maar ook na een georganiseerde activiteit. Als er geen georganiseerde activiteit is mag er de hele middag vrij gespeeld worden. De pedagogisch medewerker speelt hierbij met de kinderen mee. Ook het buiten spelen wordt elke middag gestimuleerd. Soms worden alle kinderen even verplicht om mee te gaan buiten spelen, want anders komen sommige kinderen de hele middag niet buiten.

Groepsactiviteit

Veel kinderen vinden het leuk om samen een groepsactiviteit te doen zoals samen spelletjes spelen, buitenactiviteiten of een fantasiespel spelen. Maar niet alle kinderen hebben behoefte aan spelen in een groep. Anderzijds hebben sommige kinderen even stimulans nodig om mee te doen, terwijl ze het heel leuk vinden als ze eenmaal bezig zijn. Pedagogisch medewerkers weten wie echt liever vrij speelt of net dat duwtje nodig heeft.

Groepsmomenten

Pedagogisch medewerkers bouwen bewust momenten in waarop de hele groep samen is. Tijdens zo’n groepsmoment kan het gaan over wat we die middag willen gaan doen, hoe het op school was, hoe het thuis gaat, vieren we een verjaardag of worden er plannen gemaakt voor de komende schoolvakantie.

Rustige momenten

Vooral aan het einde van de middag zo tegen 17.00 uur zijn kinderen vaak toe aan een rustig moment met de pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker kan bijvoorbeeld voorlezen, spelletjes spelen of samen met de kinderen kletsen aan tafel.

Opruimen

Tussendoor moet er af en toe opgeruimd worden. De pedagogisch medewerkers hanteren de regel dat de kinderen eerst moeten opruimen voordat ze aan iets nieuws beginnen. Zo blijft het lokaal overzichtelijk en kunnen de kinderen afwisselend met het aanbod spelen.

Afscheid nemen

Tussen 17.15 en 18.30 uur is het tijd voor afscheid nemen. De kinderen mogen hun speelgoed opruimen en de pedagogisch medewerker een hand geven voor ze naar huis gaan. De pedagogisch medewerker geeft op de gang een overdracht aan de ouders. Kinderen die zelfstandig naar huis mogen worden door de pedagogisch medewerker uitgezwaaid.

Lees meer over ons beleid Buitenspelen

“Kinderopvang Plezier is voor mijn jongens een tweede thuis, ontspannen én uitdagend!”

Lianne – moeder van Valentijn en Lyam

Rondleiding aanvragen