Dagindeling

Onze dagelijkse dagindeling kenmerkt zich aan twaalf vaste elementen. Met die elementen houden de pedagogisch medewerkers rekening bij de invulling van het programma. Zij houden in de gaten of alles voldoende aan bod komt.

Het ophalen uit school markeert de overgang van school naar Kinderopvang Plezier. Daarom alleen al is het een belangrijk moment voor kinderen. Met name voor jonge kinderen is dit erg belangrijk. Het goede verloop ervan bepaalt of het kind zich prettig voelt als hij of zij aan de middag bij Kinderopvang Plezier begint. Tijdens het ophalen zorgt de medewerker voor veiligheid en geborgenheid door de volgende punten:

  • de medewerker staat op een vaste plaats op het plein;
  • het kind kan de medewerker makkelijk herkennen;
  • waar mogelijk praat de medewerker even met de leerkracht;
  • de medewerker verwelkomt ieder kind persoonlijk;
  • Tijdens de fietsrit naar de opvang is er individuele aandacht voor het kind.

Alle medewerkers die kinderen uit school ophalen (pedagogisch medewerkers, groepshulpen, stagiaires of vrijwilligers) zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en zijn gekoppeld aan onze locatie middels het Personenregister Kinderopvang. 

Kinderen van groep 1 en 2 mogen mee in de bakfiets. Wanneer het kind 7 jaar of ouder is, wordt verwacht dat hij of zij onder begeleiding van de pedagogisch medewerker meefietst naar Kinderopvang Plezier. Kinderen van 9 jaar of ouder komen uit school op eigen gelegenheid naar Kinderopvang Plezier.

Na school willen kinderen vaak even uitpuffen of afreageren na een hele dag school. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen aandacht krijgen voor hun verhaal en zich gezien voelen.

Als alle kinderen binnen zijn, verzorgt de pedagogisch medewerker het eten en drinken. Voor het bevorderen van onderlinge gesprekken hebben wij bewust gekozen voor kleine groepen en mogen kinderen zelf kiezen waar ze aan tafel gaan zitten. Tijdens het tafelmoment is er ruimte voor het delen van verhalen en stemt de pedagogisch medewerker de middag samen met de kinderen af.
In de namiddag is weer een tafelmoment.

De pedagogisch medewerker maakt elke dag in het programma voldoende tijd voor het vrij spelen. Vaak is daarvoor gelegenheid na het eten en drinken maar ook na een georganiseerde activiteit. Als er geen georganiseerde activiteit is mag er de hele middag vrij gespeeld worden. De pedagogisch medewerker speelt hierbij met de kinderen mee. Ook het buiten spelen wordt elke middag gestimuleerd. Soms worden alle kinderen even verplicht om mee te gaan buiten spelen, omdat buiten spelen  zo ontzettend goed en gezond is voor kinderen. 

De pedagogisch medewerkers verdelen de mogelijkheden om met kinderen individueel contact te hebben zo goed mogelijk. Ze kijken ook welke kinderen hen die dag speciaal nodig hebben en gaan daar naartoe. Ze stellen zich bereikbaar op zodat alle kinderen op hun eigen moment naar hen toe kunnen komen. 

Sommige kinderen hebben verzorging nodig. Jonge kinderen plassen nog wel eens in hun broek of moeten geholpen worden op de wc of met hun schoenveters. Ook zijn er kinderen die troost en een pleister nodig hebben. Deze momenten van persoonlijke verzorging doen zich gedurende de hele middag voor.

Veel kinderen vinden het leuk om samen een groepsactiviteit te doen zoals samen spelletjes spelen, buitenactiviteiten of een fantasiespel spelen. Maar niet alle kinderen hebben behoefte aan spelen in een groep. Anderzijds hebben sommige kinderen even stimulans nodig om mee te doen, terwijl ze het heel leuk vinden als ze eenmaal bezig zijn. Pedagogisch medewerkers weten wie echt liever vrij speelt of net dat duwtje nodig heeft.

Pedagogisch medewerkers bouwen bewust momenten in waarop de hele groep samen is. Tijdens zo’n groepsmoment kan het gaan over wat we die middag willen gaan doen, hoe het op school was, hoe het thuis gaat, vieren we een verjaardag of worden er plannen gemaakt voor de komende schoolvakantie.

Vooral aan het einde van de middag zo tegen 17.00 uur zijn kinderen vaak toe aan een rustig moment met de pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker kan bijvoorbeeld voorlezen, spelletjes spelen of samen met de kinderen kletsen aan tafel.

Tussendoor moet er af en toe opgeruimd worden. De pedagogisch medewerkers hanteren de regel dat de kinderen eerst moeten opruimen voordat ze aan iets nieuws beginnen. Zo blijft het lokaal overzichtelijk en kunnen de kinderen afwisselend met het aanbod spelen.

Goede samenwerking met ouders is op vele manieren belangrijk. Ouders en pedagogisch medewerkers zijn elkaars partners in de opvoeding. Daarbij richt Kinderopvang Plezier zich met name op het scheppen van een positieve sfeer en wederzijds vertrouwen tussen pedagogisch medewerkers en ouders. Daarnaast is ook de afstemming over de opvoeding belangrijk. Het contact over het uitwisselen van belangrijke gebeurtenissen heeft een grote meerwaarde. Om het gedrag van een kind goed te begrijpen en te begeleiden is het belangrijk dat ouders en pedagogisch medewerkers weten welke belangrijke zaken er thuis, op school of op Kinderopvang Plezier zijn voorgevallen.

Tussen 17.15 en 18.30 uur is het tijd voor afscheid nemen. De kinderen mogen hun speelgoed opruimen en de pedagogisch medewerker een hand geven voor ze naar huis gaan. De pedagogisch medewerker geeft op de gang een overdracht aan de ouders. Kinderen die zelfstandig naar huis mogen worden door de pedagogisch medewerker uitgezwaaid.

“Kinderopvang Plezier is voor mijn jongens een tweede thuis, ontspannen én uitdagend!”

Lianne – moeder van Valentijn en Lyam

Scroll naar boven
Rondleiding aanvragen
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Jouw gegevens

Jouw gegevens
Naam

Kind gegevens

Naam
Leerjaar bij aanvang van de opvang
Gewenste opvangdagen

Datum rondleiding

Voorwaarden