Sluitingsdagen

Feestdag Datum Dag Weeknummer
Nieuwjaarsdag 1 januari 2019 Dinsdag 1
Goede Vrijdag 19 april 2019 Vrijdag 16
2e Paasdag 22 april 2019 Maandag 17
Hemelvaartweekend 30 mei 2019 Donderdag 22
Hemelvaartweekend 31 mei 2019 Vrijdag 22
2e Pinksterdag 10 juni 2019 Maandag 24
Zomersluiting 5 aug t/m 16 aug 2019 Twee weken 32 en 33
Kerstavond sluiting 17:30 uur 24 december 2019 Dinsdag 52
Kerstsluiting 2019 25 dec t/m 27 dec Woensdag t/m vrijdag 52
Oud & Nieuw sluiting 17:30 uur 31 december 2019 Dinsdag 1 (2020)