Oudercommissie

Kinderopvang Plezier maakt met veel plezier gebruik van een kritisch meedenkende oudercommissie. Deze commissie komt eens per kwartaal samen om door te praten over de volgende onderwerpen:

  • Het pedagogisch beleidsplan;
  • Voedingsaangelegenheden;
  • Het veiligheids- en gezondheidsbeleid;
  • Tijden van de opvang;
  • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling;
  • Wijziging van de prijs van de kinderopvang.

De oudercommissie bestaat uit vijf enthousiaste leden. Zij hebben het beste, met alle kinderen en ouders die bij Kinderopvang Plezier betrokken zijn, voor ogen. Samen met de eigenaren maken zij de opvang tot een groot succes.