GGD

De GGD brengt jaarlijks een bezoek aan Kinderopvang Plezier. Zij toetst of Kinderopvang Plezier zich houdt aan de Wet Kinderopvang.

Waar kijkt de GGD naar?

  • of Kinderopvang Plezier veilig en gezond is voor kinderen;
  • hoe Kinderopvang Plezier ingericht is;
  • hoeveel beroepskrachten er zijn;
  • hoe groot de groep kinderen is;
  • wat de leeftijdsopbouw van de kinderen is;
  • of de kinderen op een pedagogische manier begeleid worden;
  • hoe er omgegaan wordt met klachten van ouders.

Ook wordt de informatie aan én de inspraak van ouders in het onderzoek meegenomen.
Inspectiebezoeken zijn meestal onaangekondigd, maar kunnen ook aangekondigd plaatsvinden.

Openbaar maken van rapportages

De GGD schrijft een rapportage over de inspectie van Kinderopvang Plezier. Binnen drie weken na de vaststelling van het rapport moet het rapport volgens de Wet Kinderopvang openbaar gemaakt worden. De GGD doet dit door de rapportages op de website te plaatsen.

De rapportages geven een momentopname weer en blijven op de website staan totdat een nieuwe rapportage is geschreven.

Rapport inspectie maart 2024

Rapport inspectie augustus 2023

Rapport inspectie oktober 2022

“Kinderopvang Plezier ziet, ervaart en denkt mee. Jullie maken echt verschil!”

Noortje – moeder van Eva en Pleun

Scroll naar boven