Belangrijke informatie en formulieren

Hieronder kunt u verschillende documenten downloaden en inzien. Deze vormen één geheel met de ondertekende plaatsingsovereenkomst.

Kindgegevensformulier

Het Kindgegevensformulier verschaft ons de benodigde informatie over uw kind. 

Toestemmingsformulier

Met het Toestemmingsformulier kunt u zelf aangeven wat uw kind wel of niet zelfstandig mag.

Afwijken basisgroep formulier

Met het Afwijken basisgroep formulier geeft u ons toestemming om uw kind in een tweede basisgroep op te mogen vangen.

Pedagogisch beleidsplan

Werken met kinderen vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit. Deze aspecten vindt u terug in ons Pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan is de basis voor het dagelijkse werk van Kinderopvang Plezier. Het plan zal dan ook vaak uitgangspunt zijn van gesprekken over onze visie, kwaliteit en professionaliteit, met collega’s, ouders en instanties.

Formulier geneesmiddelenverstrekking

Soms is het nodig dat een kind medicatie toegediend krijgt gedurende de opvangdag bij Kinderopvang Plezier. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Voor een zorgvuldige afhandeling vragen wij u dit formulier goed door te lezen, in te vullen en te ondertekenen.

Voorwaarden

In onze Algemene en Aanvullende voorwaarden staan de rechten en plichten voor u en ons wanneer u besluit uw kind in te schrijven bij Kinderopvang Plezier. Lees ze zorgvuldig door om zeker te zijn dat ons aanbod aansluit bij uw wensen.

Huisregels voor ouders

In de dagelijkse praktijk kunnen wij uw medewerking goed gebruiken voor een prettig verloop van de dag. Lees in de Huisregels voor ouders hoe u dit kunt doen.

Klachtenbeleid

Heeft u een klacht? Dat nemen wij serieus. Bekijk op deze pagina hoe wij hiermee omgaan.  

Privacy statement

Vanzelfsprekend worden uw gegevens op een veilige manier verwerkt en opgeslagen.

Heeft u vragen over bovenstaande informatie of wilt u ons graag eerst leren kennen? Neem contact met ons op of vraag direct een rondleiding aan.

Scroll naar boven